Ime Prezime Ustanova
Aleksandra Hršak   Agronomski fakultet; Zagreb 
Aleksndar Šušnjar Sveučilište u Rijeci
Ana  Mornar Turk  Farmaceutsko-biokemijski fakultet; Zagreb 
Andrea Miočić  Sveučilište u Rijeci; Rijeka 
Ante Marendić  Geodetski fakultet; Zagreb 
Antonija Pranjković  Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu; Đakovo 
Bojan  Radisic  Veleučilište u Požegi; Požega 
Borivoje Pašić  Rudarsko-geološko-naftni fakultet; Zagreb 
Daliborka  Pašić  Sveučilište u Zagrebu; Zagreb 
Damir Markučič  Sveučilište u Zagrebu; Zagreb 
Danijela Horvatek Tomić  Veterinarski fakultet; Zagreb 
Danijela Ašperger  Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije; Zagreb 
Dijana Čeh  Visoko gospodarsko učilište u Križevcima; Križevci 
Domagoj Burazin  Filozofski fakultet; Osijek 
Dražen Volk  Filozofski fakultet Družbe Isusove; Zagreb 
Dušanka Gajdić  Visoko gospodarsko učilište u Križevcima; Križevci 
Edita Pinterić  Građevinski fakultet; Osijek 
Gordana Barišić  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; Osijek 
Greta Krešić   Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija; Opatija 
Hrvoje Meaški  Geotehnički fakultet; Varaždin 
Irena Labak  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; Osijek 
Ivana Lauš  Prehrambeno-tehnološki fakultet; Osijek 
Ivica Pervan  Ekonomski fakultet; Split 
Jasminka Karoglan Kontić  Agronomski fakultet; Zagreb 
Kasandra Obranić  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; Osijek 
Krešimir Buntak  Sveučilište Sjever; Koprivnica 
Krunoslav Mirosavljević  Veleučilište u Slavonskom Brodu; Slavonski Brod 
Ksenija Grubišić  Pravni fakultet; Zagreb 
Lana Ciboci  Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment; Zagreb 
Larisa Aranza  Umjetnička akademija; Split 
Ljerka Tomljenović  Veleučilište u Rijeci; Rijeka 
Ljiljana Pintarić  Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija; Osijek 
Ljiljana Krstin  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; Osijek 
Ljubica  Matek  Filozofski fakultet; Osijek 
Maja  Mikšić Veleučilište u Karlovcu
Mara Županić  Zdravstveno veleučilište u Zagrebu; Zagreb 
Marija Badovinac Škrinjar  Sveučilište u Zagrebu; Zagreb 
Marija Stoić  Veleučilište u Slavonskom Brodu; Slavonski Brod 
Marina Holjenko  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; Osijek 
Marina Novak  Muzička akademija; Zagreb 
Matej Trpin  Sveučilište u Dubrovniku; Dubrovnik 
Miljana Bajšanski  Sveučilište u Rijeci; Rijeka 
Miomir Stojnović  Visoko gospodarsko učilište u Križevcima; Križevci 
Mirela Planinić  Prehrambeno-tehnološki fakultet; Osijek 
Nalanda Kantor  Ekonomski fakultet; Osijek 
Nikolina Živaljić  Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije; Split 
Pegi Pavletić  Sveučilište u Rijeci; Rijeka 
Petra Doležalova  Agronomski fakultet; Zagreb 
Ramona Franić  Agronomski fakultet; Zagreb 
Renata Gržić  Medicinski fakultet; Rijeka 
Rija Bračević  Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina; Krapina 
Sandra Hadžihalilović  Sveučilište u Zadru; Zadar 
Silvija Mrakovčić  Građevinski fakultet; Rijeka 
Silvija Vitner Marković Veleučilište u Karlovcu
Silvija  Grgić  Visoko učilište Algebra; Zagreb 
Slobodan Stojanović  Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru; Vukovar 
Sonja  Alimović  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet; Zagreb 
Stipe Živaljić  Sveučilište u Zadru; Zadar 
Stjepan Golubić  Visoka tehnička škola u Bjelovaru; Bjelovar 
Tatjana Jelen  Visoko gospodarsko učilište u Križevcima; Križevci 
Valentina Kirinić  Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu; Varaždin 
Valter Ilić  Prehrambeno-biotehnološki fakultet; Zagreb 
Verica Budimir  Veleučilište u Požegi; Požega 
Vesna Gragovac-Pražić  Sveučilište u Zadru; Zadar 
Vesna Radman-Meić  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; Osijek 
Vibor Roje  Šumarski fakultet; Zagreb 
Višnja Rajić  Učiteljski fakultet u Zagrebu; Zagreb 
Željka Poljak Tuholjak  Sveučilište Sjever; Koprivnica