Događanja
Create an Account

croqanet sastanak1 1U organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje, u ponedjeljak 19. prosinca 2016. održan je prvi, osnivački sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u Hrvatskoj (CroQAnet), jedinstvene platforme za razmjenu iskustava i dobre prakse, edukaciju i usavršavanje kompetencija svih osoba izravno uključenih u unapređivanje kvalitete i razvoj kulture kvalitete na hrvatskim visokim učilištima.

Na skupu je sudjelovalo više od 80 sudionika sa sveučilišta, veleučilišta i visokih škola iz cijele Hrvatske te studentskih zborova.

croqanet sastanak1 3Nakon predstavljanja ciljeva i svrhe Mreže CroQAnet, predstavnici Agencije upoznali su sudionike s rezultatima završenog prvog ciklusa reakreditacije i vanjske prosudbe te planovima za drugi ciklus.
croqanet sastanak1 2Predstavljeni su također i neki primjeri dobre prakse sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima koja su u prvome ciklusu dobila certifikat AZVO-a za razvijen sustav.

U drugome dijelu dana sudionici skupa sudjelovali su u grupnoj raspravi na temu trenutnog položaja i percepcije djelatnika zaduženih za sustave osiguravanja kvalitete na hrvatskim visokim učilištima.

 

 Prezentacije:

CroQANet – Hrvatska mreža jedinica za osiguravanje kvalitete visokih učilišta
Vanjska prosudba sustava osiguravanja kvalitete na VU (2010.-2015.)
Reakreditacija visokih učilišta – osvrt na provedene aktivnosti i planovi za daljnji razvoj
Sustav za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete na Sveučilištu u Rijeci
Sustav za potporu studentima - Primjer dobre prakse Sustava za osiguravanje i unapređivanje kvalitete na Filozofskom fakultetu u Osijeku
Sustav osiguravanja kvalitete na Veleučilištu Velika Gorica
Sustav osiguravanja kvalitete Visokog učilišta Algebra

Sažetak rasprave -Položaj SOK-a na VU