Članice

Naziv ustanove Kontakt osoba Funkcija Email
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci Rajka Jurdana-Šepić predsjednica Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Veleučilište u Slavonskom Brodu Marija Stoić predsjednik jedinice za osiguravanje sustava kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Visoka škola za sigurnost, s pravom javnosti Irina Kacian Ivetić, mag. ing., struč. spec. ing. sec. Voditeljica ureda za kvalitetu i projekte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Petra Doležalova Stalni predstavnik uprave za kvalitetu u Tajništvu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zagrebačka škola ekonomije i managementa doc.dr. sc. Maja Martinović prodekanica Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fakultet građevinarstva arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu Nives Ostojić-Škomrlj Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete nastave Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet Dinko Vusić Predsjednik Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Visoka poslovna škola PAR Nenad Antolović voditelj studija Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
VIsoka škola tržišnih komunikacija Agora Nenad Bogdanović Voditelj Odjela za kvalitetu, Prodekan, Član Upravnog vijeća Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zdravstveno veleučilište Mara Županić Voditelj Odjela za kvalitetu Zdravstvenog veleučilišta Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Suzana Pasanec Preprotić Docent Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina Rija Bračević Voditelj odsjeka za kvalitetu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku – visoka škola Peter Kuzmič dekan Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za talijanistiku Sveučilišta u Zadru Boško Knežić Predsjednik Povjerenstva za kvalitetu Odjela za talijanistiku Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru Franjo Pehar zamjenik pročelnice Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Visoko učilište Algebra Silvija Grgić prodekan za nastavu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za ekonomiju Sveučilište u Zadru Ivica Zdrilić docent Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sveučilište u Zadru izv. prof. dr. sc. Nedjeljka Balić Nižić prorektorica za studije i studente Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah predsjednik Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije Siniša Zorica Zamjenik pročelnika Odjela za osiguravanje kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu Ines Blažević voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci Duško Pavletić Povjerenik dekana za kvalitetu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Veleučilište ‘Nikola Tesla’ u Gospiću Marija Baburić Vranešić predsjednica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu Anita Gudelj Predsjednica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Pomorskog fakulteta Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sveučilište u Splitu Marin Ugrina Predsjednik Odbora za unaprjeđenje kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sveučilište u Splitu Dijana Balić Voditelj odjeljka za kvalitetu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru Maja Cindrić predsjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sveučilište u Rijeci Aleksandar Šušnjar Stručni suradnik u Centru za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Međimursko veleučilište u Čakovcu Ivana Bujan Prodekanica za kvalitetu i međunarodnu suradnju Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sveučilište Sjever Krešimir Buntak PREDSJEDNIK JEDINICE ZA OSIGURAVANJE KVALITETE Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za lingvistiku Sveučilišta u Zadru Joško Žanić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Veleučilište ‘Marko Marulić’ u Kninu Ana Marić voditelj Veleučilišnog centra za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete studiranja Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za anglistiku Sveučilišta u Zadru Sanja Škifić Predsjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Odjela za anglistiku Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
DIU Libertas međunarodno sveučilište Ante Samodol Tajnik Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sveučilište u Zagrebu prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić Prorektorica zastudente, studije i upravljanje kvalitetom Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Miranda Sertić docent Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu Lana Vanić tajnik Fakulteta, predsjednik Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu Miljenko Mikuc predsjednik Povjerenstva za upravljanje kvalitetom za akademske godine 2018./19. i 2019./20. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet Antoneta Tomljenović Predsjednica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Marijana Ivanek-Martinčić Voditeljica Jedinice za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Građevinski fakultet u Rijeci Silvija Mrakovčić Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Nikola Sakač Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom na Geotehničkom fakultetu – predsjednik Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci Ana Jurasić voditeljica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu Mirjana Vodopija prodekanica za nastavu i studente Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment Lana Ciboci prodekanica za znanost i kvalitetu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Visoka poslovna škola s pravom javnosti Branka Šaškin prodekanica za kvalitetu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti dr. sc. Silvija Pejaković – Đipić Predsjednica Povjerenstva za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete obrazovanja Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Zoran Parać dekan Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ružica Razum predsjednica Povjerenstva, prodekanica za nastavu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru Božena Krce Miočić Predsjednica povjerenstva za osiguranje kvalitete Odjela za turizam i komunikacijske znanosti Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu izv.prof.dr.sc. Valentina Kirinić predsjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Fakulteta organizacije i informatike Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Domagoj Damjanović predsjednik Odbora za jamstvo kvalitete Građevinskog fakulteta Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Ivana Jeđud Borić predsjednica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru Jasminka Brala-Mudrovčić predsjednik Povjerenstva za kvalitetu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sveučilište u Dubrovniku Luka Povrženić Voditelj Ureda za kvalitetu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru izv.prof. dr.sc. Mira Klarin voditelj kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci Nataša Hoić-Božić Zamjenica pročelnice i voditeljica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Odjela za informatiku Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Leon Maglić Predsjednik Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Edita Pinterić Voditeljica Ureda za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld akademik Ivo Šlaus dekan Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za hispanistiku i iberske studije, Sveučilište u Zadru Ivana Lončar Predsjednica povjerenstva za osiguravanje kvalitete Odjela za hispanistiku i iberske studije Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Nikša Dulčić izanredni profesor, prodekan za upravljanje kvalitetom Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Veleučilište VERN’ Nikolina Borčić voditeljica Ureda za kvalitetu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu Sunčica Delaš Kalinski Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci Gordana Brumini Predsjednica Odbora Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Veleučilište u Bjelovaru Tatjana Badrov Predstavnica Uprave za kvalitetu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Marija Kereta voditelj Ureda za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obarzovanja Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru Valentina Zovko Predsjednica povjerenstva za OUK na Odjelu za povijest Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru Sven Marcelić Odjelni koordinator za osiguranje kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Irena Barukčić Jurina predsjednica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci Sanja Smojver-Ažić predsjednica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci Nenad Vretenar Predsjednik Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Ekonomskog fakulteta u Rijeci Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Visoko učilište Effectus-visoka škola za financije i pravo Ana Globočnik Žunac nastavnica Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Veleučilište u Šibeniku mr. sc. Tanja Radić Lakoš, v. pred. Prodekanica za nastavu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Veleučilište ‘Lavoslav Ružička’ u Vukovaru Darija Ivanković Predsjednik Odbora za kvalitetu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Davor Vuković Predsjednik Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Veleučilište u Rijeci Marina Rauker Koch predsjednica Povjerenstva za kvalitetu Veleučilišta u Rijeci Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija TV-Akademija Darko Kokić predavač Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Mihovil Dabo predsjednik Odbora za kvalitetu Filozofskog fakulteta u Puli Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ines Šobota stručni suradnik za unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu Zvonimir Jurić Prodekan za nastavu i studente filmskih studija Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Marina Holjenko Voditeljica Odsjeka za unaprjeđenje kvalitete obrazovanja Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski Aljoša Šestanović Prodekan za nastavu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. dr. sc. Ema Jurkin Predsjednica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom na RGN fakultetu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Sanja Petrušić Voditelj ureda za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu Doc. dr. sc. Ivan Vukušić Predsjednik Odbora za unaprijeđenje kvalitete Pravnog fakulteta u Splitu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ljubica Glavaš-Obrovac Prof.dr.sc., predsjednica povjerenstva za praćenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Ante Marendić predsjednik Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Centar za strane jezike Sveučilišta u Zadru Anamarija Štulina predsjednica povjerenstva za osiguravanje kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici Josip Britvić Voditelj centra za upravljanje kvalitetom Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru Suzana Valenta Predsjednica povjerenstava za kvalitetu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Veleučilište u Karlovcu Silvija Vitner Marković nastavnik / profesor visoke škole Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Josip Kos prodekan za kvalitetu i cjeloživotno obrazovanje Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Visoka poslovna škola Minerva Mijo Perić predavač Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu Joško Božić predsjednik Odbora za unaprjeđenje kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Miriam Arambašić djelatnica Ureda za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
RRiF Visoka škola za financijski menadžment Zagreb Ivica Voloder PRODEKAN ZA NASTAVU Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Doc. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić Predsjednica Povjerenstva Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci Lara Badurina Predsjednica Odbora za upravljanje i unaprjeđenje sustava za kvalitetu Akademije Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku doc. dr. sc. Lidija Bakota predsjednica Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu Ivana Anterić zamjenik predsjednika odbora za unapređenje kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu Damir Markučič predsjednik Povjerenstva Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Višnja Vrdoljak Predsjednica povjerenstva za upravljanje kvalitetom PMF-a Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu Marina Novak predsjednik Povjerenstva za kvalitetu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fakultet filozofije i religijskih znanosti Barbara Ćuk Predsjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ekonomski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku mr.sc.Nalanda Kantor Voditeljica ureda za kvalitetu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za filozofiju Sveučilišta u Zadru Marko Vučetić predsjednik Povjerenstva za kvalitetu Odjela za filozofiju Sveučilišta u Zadru Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru doc. dr. sc. Tomislav Oroz Predsjednik odjelnog povjerenstva za osiguravanje kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Veleučilište Velika Gorica Marjana Kuliš Pomoćnica dekana za poslove kvalitete i suradnju s lokalnom zajednicom Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Veleučilište u Požegi Verica Budimir koordinator za kvalitetu / predsjednica povjerenstva za unapređivanje i osiguravanje kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu Jelica Fabris Menadžerica kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Teološko-katehetski odjel Sveučilišta u Zadru Vikica Vujica Asistent Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Ivana Sudarević Voditeljica Ureda za kvalitetu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Marija Sabo VODITELJ ODJELJKA ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA, ZNANOST, PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tehničko veleučilište u Zagrebu Goran Malčić Prodekan za nastavu i studente Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu Renata Odžak Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Danijela Ašperger predsjednica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Tonka Mohr voditelj osalih ustrojstvenih jedinica u uredu za kvalitetu Odjela za fiziku Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Medicinski fakultet u Rijeci Renata Gržić Predsjednica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci Željka Maglica docent Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Gordana Vilović predsjednica Fakultetskog odbora za osiguranje kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti ‘Baltazar Adam Krčelić’ Zaprešić Dragutin Funda Prodekan za nastavu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Alenka Delić prodekan za nastavu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Ljubomir Antekolović prodekan za osiguranje i unapređenje kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za germanistiku Sveučilišta u Zadru doc. dr. sc. Mirjana Pehar Predsjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Odjela za germanistiku Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pomorski Odjel Sveučilišta u Zadru Stewart Schultz Profesor Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Ana-Marija Vrtodušić Hrgović Voditeljica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete, pomoćnica dekanice za kvalitetu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet Sandra Fabijanić Gagro Predsjednica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti Željka Zavišić Predsjednica povjerenstva za osiguranje kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu Branimir Lela Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete FESBa Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet Ana Perić Hadžić Predsjednica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Pomorskog fakulteta Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
RIT Croatia Jelena Zvono Voditelj ljudskih potencijala Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Mirjana Kujundžić Tiljak predsjednica Povjerenstva za promicanje kvalitete Medicinskog fakulteta Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru Milenko Lončar pročelnik Odjela, član Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Visoka poslovna škola Libertas Davor Žmegač Dekan Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Kristina Riman predsjednica Odbora za kvalitetu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Međusveučilišni studij Mediteranska poljoprivreda Gvozden Dumičić Koordinator studija Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru Ana Slišković predsjednica odjelnog Povjerenstva za kvalitetu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Tihana Sudarić Predsjednica Povjerenstva za osiguranje kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek Ivana Lauš Voditelj odjeljka za unaprjeđivanje kvalitete na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Hrvatsko katoličko sveučilište Ines Sabotič prorektorica za nastavu, predsjednica Odbora za osiguranje kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fakultet ekonomije i turizma ‘Dr. Mijo Mirković’ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli prof. dr. sc. Robert Zenzerović dekan Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu Larisa Aranza Prodekanica za razvoj i izgradnju, voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru Miranda Levanat-Peričić Predsjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete na Odjelu za kroatistiku i slavistiku Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Visoka škola za informacijske tehnologije, Zagreb Milan Davidović Predstavnik za kvalitetu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu Sonja Koren Član Odbora za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu Jadranka Garmaz Predsjednik Odbora za unaprijeđenje kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučlišta u Zadru Josip Faričić Prorektor za organizaciju, ljudske resurse, izdavaštvo i kvalitetu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Tomislav Fratrović Predsjednik Povjerenstva za upravljanje kvalitetom (doc. dr. sc., voditelj Katedre za primijenjenu matematiku i statistiku) Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Doc. dr. sc. Ivica Šola Predsjednik Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete Odjela za kulturologiju Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Domagoj Burazin voditelj Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru Ante Šiljeg Predsjednik povjerenstva za kvalitetu Odjela za geografiju Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu Mirko Bilić Prodekan za poslovanje Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za pedagogiju Sveučilišta u Zadru Stipe Živaljić Voditelj ureda Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Jelena Rožić Voditeljica Ureda za upravljanje kvalitetom Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu Josip Papak Voditelj Ureda za osiguravanje kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Tomislav Baković izvanredni profesor Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sveučilišni odjel za studije mora Sveučilišta u Splitu Maja Krželj Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Šanel Gaberšček Despić Voditeljica Ureda za strateško planiranje i osiguravanje kvalitete Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Višnja Rajić Predsjednica povjerenstva za upravljanje kvalitetom Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru Tomislav Fabijanić Predsjednik povjerenstva za kvalitetu Odjela za arheologiju Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Skip to content