Članice

Naziv ustanove Kontakt osoba Funkcija Email
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci Rajka Jurdana-Šepić predsjednica jurdana@phy.uniri.hr
Veleučilište u Slavonskom Brodu Marija Stoić predsjednik jedinice za osiguravanje sustava kvalitete mstoic@vusb.hr
Visoka škola za sigurnost, s pravom javnosti Irina Kacian Ivetić, mag. ing., struč. spec. ing. sec. Voditeljica ureda za kvalitetu i projekte ikacian@vss.hr
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Petra Doležalova Stalni predstavnik uprave za kvalitetu u Tajništvu pdolezalova@agr.hr
Zagrebačka škola ekonomije i managementa doc.dr. sc. Maja Martinović prodekanica mmartino@zsem.hr
Fakultet građevinarstva arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu Nives Ostojić-Škomrlj Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete nastave nostojic@gradst.hr
Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet Dinko Vusić Predsjednik Povjerenstva za upravljanje kvalitetom vusic@sumfak.hr
Visoka poslovna škola PAR Nenad Antolović voditelj studija antolovic@par.hr
VIsoka škola tržišnih komunikacija Agora Nenad Bogdanović Voditelj Odjela za kvalitetu, Prodekan, Član Upravnog vijeća nenad.bogdanovic@vsa.hr
Zdravstveno veleučilište Mara Županić Voditelj Odjela za kvalitetu Zdravstvenog veleučilišta mara.zupanic@zvu.hr
Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Suzana Pasanec Preprotić Docent spasanec@grf.hr
Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina Rija Bračević Voditelj odsjeka za kvalitetu rija.bracevic@vhzk.hr
Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku – visoka škola Peter Kuzmič dekan peter.kuzmic@evtos.hr
Odjel za talijanistiku Sveučilišta u Zadru Boško Knežić Predsjednik Povjerenstva za kvalitetu Odjela za talijanistiku boknezic@unizd.hr
Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru Franjo Pehar zamjenik pročelnice fpehar@unizd.hr
Visoko učilište Algebra Silvija Grgić prodekan za nastavu silvija.grgic@racunarstvo.hr
Odjel za ekonomiju Sveučilište u Zadru Ivica Zdrilić docent izdrilic@unizd.hr
Sveučilište u Zadru izv. prof. dr. sc. Nedjeljka Balić Nižić prorektorica za studije i studente nbalic@unizd.hr
Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah predsjednik Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci natasa.vlah@uniri.hr
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije Siniša Zorica Zamjenik pročelnika Odjela za osiguravanje kvalitete szorica@oss.unist.hr
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu Ines Blažević voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete ines.blazevic@ffst.hr
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci Duško Pavletić Povjerenik dekana za kvalitetu dusko.pavletic@riteh.hr
Veleučilište ‘Nikola Tesla’ u Gospiću Marija Baburić Vranešić predsjednica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete mbaburic@velegs-nikolatesla.hr
Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu Anita Gudelj Predsjednica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Pomorskog fakulteta anita@pfst.hr
Sveučilište u Splitu Marin Ugrina Predsjednik Odbora za unaprjeđenje kvalitete mugrin@ktf-split.hr
Sveučilište u Splitu Dijana Balić Voditelj odjeljka za kvalitetu dijana.balic@unist.hr
Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru Maja Cindrić predsjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete mcindric@unizd.hr
Sveučilište u Rijeci Aleksandar Šušnjar Stručni suradnik u Centru za osiguravanje i unapređivanje kvalitete aleksandar.susnjar@uniri.hr
Međimursko veleučilište u Čakovcu Ivana Bujan Prodekanica za kvalitetu i međunarodnu suradnju ibujan@mev.hr
Sveučilište Sjever Krešimir Buntak PREDSJEDNIK JEDINICE ZA OSIGURAVANJE KVALITETE kresimir.buntak@unin.hr
Odjel za lingvistiku Sveučilišta u Zadru Joško Žanić jozanic@unizd.hr
Veleučilište ‘Marko Marulić’ u Kninu Ana Marić voditelj Veleučilišnog centra za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete studiranja ana.maric@veleknin.hr
Odjel za anglistiku Sveučilišta u Zadru Sanja Škifić Predsjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Odjela za anglistiku sskific@unizd.hr
DIU Libertas međunarodno sveučilište Ante Samodol Tajnik asamodol@libertas.hr
Sveučilište u Zagrebu prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić Prorektorica zastudente, studije i upravljanje kvalitetom icbagic@unizg.hr
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Miranda Sertić docent msertic@pharma.hr
Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu Lana Vanić tajnik Fakulteta, predsjednik Povjerenstva za upravljanje kvalitetom vanic@simet.hr
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu Miljenko Mikuc predsjednik Povjerenstva za upravljanje kvalitetom za akademske godine 2018./19. i 2019./20. miljenko.mikuc@fer.hr
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet Antoneta Tomljenović Predsjednica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom na Tekstilno-tehnološkom fakultetu antoneta.tomljenovic@ttf.hr
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Marijana Ivanek-Martinčić Voditeljica Jedinice za osiguravanje i unapređivanje kvalitete mivanek@vguk.hr
Građevinski fakultet u Rijeci Silvija Mrakovčić Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj silvija.mrakovcic@uniri.hr
Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Nikola Sakač Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom na Geotehničkom fakultetu – predsjednik nsakac@gfv.hr
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci Ana Jurasić voditeljica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci ajurasic@math.uniri.hr
Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu Mirjana Vodopija prodekanica za nastavu i studente mirjana.vodopija@alu.hr
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment Lana Ciboci prodekanica za znanost i kvalitetu lana.ciboci@bernays.hr
Visoka poslovna škola s pravom javnosti Branka Šaškin prodekanica za kvalitetu branka.saskin@vpsvisnjan.hr
Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti dr. sc. Silvija Pejaković – Đipić Predsjednica Povjerenstva za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete obrazovanja spdjipic@fkz.hr
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Zoran Parać dekan dekanat@pravo.hr
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ružica Razum predsjednica Povjerenstva, prodekanica za nastavu ruzica.razum@gmail.com
Odjel za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru Božena Krce Miočić Predsjednica povjerenstva za osiguranje kvalitete Odjela za turizam i komunikacijske znanosti krceb@unizd.hr
Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu izv.prof.dr.sc. Valentina Kirinić predsjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Fakulteta organizacije i informatike valentina.kirinic@foi.hr
Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Domagoj Damjanović predsjednik Odbora za jamstvo kvalitete Građevinskog fakulteta ddomagoj@grad.hr
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Ivana Jeđud Borić predsjednica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom ivana.jedud.boric@erf.hr
Odjel za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru Jasminka Brala-Mudrovčić predsjednik Povjerenstva za kvalitetu jmudrovcic@unizd.hr
Sveučilište u Dubrovniku Luka Povrženić Voditelj Ureda za kvalitetu luka.povrzenic@unidu.hr
Odjel za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru izv.prof. dr.sc. Mira Klarin voditelj kvalitete mklarin@unizd.hr
Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci Nataša Hoić-Božić Zamjenica pročelnice i voditeljica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Odjela za informatiku natasah@inf.uniri.hr
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Leon Maglić Predsjednik Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete lmaglic@sfsb.hr
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Edita Pinterić Voditeljica Ureda za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja epinteric@gfos.hr
Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld akademik Ivo Šlaus dekan Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld slaus@irb.hr
Odjel za hispanistiku i iberske studije, Sveučilište u Zadru Ivana Lončar Predsjednica povjerenstva za osiguravanje kvalitete Odjela za hispanistiku i iberske studije iloncar@unizd.hr
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Nikša Dulčić izanredni profesor, prodekan za upravljanje kvalitetom upravljanje.kvalitetom@sfzg.hr
Veleučilište VERN’ Nikolina Borčić voditeljica Ureda za kvalitetu nikolina.borcic@vern.hr
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu Sunčica Delaš Kalinski Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete suncica@kifst.hr
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci Gordana Brumini Predsjednica Odbora gordana.brumini@medri.uniri.hr
Veleučilište u Bjelovaru Tatjana Badrov Predstavnica Uprave za kvalitetu tbadrov@vub.hr
Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Marija Kereta voditelj Ureda za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obarzovanja kermarija@biologija.unios.hr
Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru Valentina Zovko Predsjednica povjerenstva za OUK na Odjelu za povijest vzovko@unizd.hr
Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru Sven Marcelić Odjelni koordinator za osiguranje kvalitete smarceli@unizd.hr
Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Irena Barukčić Jurina predsjednica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom ibarukcic@pbf.hr
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci Sanja Smojver-Ažić predsjednica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete smojver@ffri.hr
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci Nenad Vretenar Predsjednik Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Ekonomskog fakulteta u Rijeci nenad.vretenar@efri.hr
Visoko učilište Effectus-visoka škola za financije i pravo Ana Globočnik Žunac nastavnica agzunac@vsfp.eu
Veleučilište u Šibeniku mr. sc. Tanja Radić Lakoš, v. pred. Prodekanica za nastavu tanja@vus.hr
Veleučilište ‘Lavoslav Ružička’ u Vukovaru Darija Ivanković Predsjednik Odbora za kvalitetu darija@vevu.hr
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Davor Vuković Predsjednik Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja dav.vuk@gmail.com
Veleučilište u Rijeci Marina Rauker Koch predsjednica Povjerenstva za kvalitetu Veleučilišta u Rijeci mrauker@veleri.hr
Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija TV-Akademija Darko Kokić predavač info@tv-akademija.com
Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Mihovil Dabo predsjednik Odbora za kvalitetu Filozofskog fakulteta u Puli mdabo@unipu.hr
Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ines Šobota stručni suradnik za unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja ines.sobota@uaos.hr
Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu Zvonimir Jurić Prodekan za nastavu i studente filmskih studija dekanat@adu.hr
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Marina Holjenko Voditeljica Odsjeka za unaprjeđenje kvalitete obrazovanja holjenko@unios.hr
Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski Aljoša Šestanović Prodekan za nastavu aljosa.sestanovic@zrinski.org
Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. dr. sc. Ema Jurkin Predsjednica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom na RGN fakultetu ema.jurkin@rgn.hr
Odjel za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Sanja Petrušić Voditelj ureda za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja spetrus@kemija.unios.hr
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu Doc. dr. sc. Ivan Vukušić Predsjednik Odbora za unaprijeđenje kvalitete Pravnog fakulteta u Splitu ivan.vukusic@pravst.hr
Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ljubica Glavaš-Obrovac Prof.dr.sc., predsjednica povjerenstva za praćenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja lgobrovac@mefos.hr
Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Ante Marendić predsjednik amarendic@geof.hr
Centar za strane jezike Sveučilišta u Zadru Anamarija Štulina predsjednica povjerenstva za osiguravanje kvalitete astulina@unizd.hr
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici Josip Britvić Voditelj centra za upravljanje kvalitetom josip.britvic@vsmti.hr
Odjel za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru Suzana Valenta Predsjednica povjerenstava za kvalitetu suvalenta@gmail.com
Veleučilište u Karlovcu Ivana Sudarević Voditeljica Ureda za kvalitetu ivana.sudarevic@vuka.hr
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Josip Kos prodekan za kvalitetu i cjeloživotno obrazovanje jkos@vef.hr
Visoka poslovna škola Minerva Mijo Perić predavač vps.minerva@gmail.com
Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu Joško Božić predsjednik Odbora za unaprjeđenje kvalitete jbozic@mefst.hr
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Miriam Arambašić djelatnica Ureda za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja miriam.arambasic@ferit.hr
RRiF Visoka škola za financijski menadžment Zagreb Ivica Voloder PRODEKAN ZA NASTAVU ivica@rrif.hr
Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Doc. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić Predsjednica Povjerenstva bherceg@pravos.hr
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci Lara Badurina Predsjednica Odbora za upravljanje i unaprjeđenje sustava za kvalitetu Akademije dragana.kruzic@apuri.hr
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku doc. dr. sc. Lidija Bakota predsjednica Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete lbakota@foozos.hr
Odjel za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu Ivana Anterić zamjenik predsjednika odbora za unapređenje kvalitete ivanaanteric@yahoo.com
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu Damir Markučič predsjednik Povjerenstva damir.markucic@fsb.hr
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Višnja Vrdoljak Predsjednica povjerenstva za upravljanje kvalitetom PMF-a visnja.vrdoljak@chem.pmf.hr
Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu Marina Novak predsjednik Povjerenstva za kvalitetu mnovak@muza.hr
Fakultet filozofije i religijskih znanosti Barbara Ćuk Predsjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Fakulteta filozofije i religijskih znanosti barbara.cuk@ffrz.hr
Ekonomski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku mr.sc.Nalanda Kantor Voditeljica ureda za kvalitetu nalanda@efos.hr
Odjel za filozofiju Sveučilišta u Zadru Marko Vučetić predsjednik Povjerenstva za kvalitetu Odjela za filozofiju Sveučilišta u Zadru mvucetic@unizd.hr
Odjel za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru doc. dr. sc. Tomislav Oroz Predsjednik odjelnog povjerenstva za osiguravanje kvalitete toroz@unizd.hr
Veleučilište Velika Gorica Marjana Kuliš Pomoćnica dekana za poslove kvalitete i suradnju s lokalnom zajednicom marjana.kulis@vvg.hr
Veleučilište u Požegi Verica Budimir koordinator za kvalitetu / predsjednica povjerenstva za unapređivanje i osiguravanje kvalitete kvaliteta@vup.hr
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu Jelica Fabris Menadžerica kvalitete jelica.fabris@efst.hr
Teološko-katehetski odjel Sveučilišta u Zadru Vikica Vujica Asistent vvujica@unizd.hr
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Voditeljica Ureda za kvalitetu kvaliteta@ffzg.hr
Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Marija Sabo VODITELJ ODJELJKA ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA, ZNANOST, PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU msabo@mathos.hr
Tehničko veleučilište u Zagrebu Goran Malčić Prodekan za nastavu i studente goran.malcic@tvz.hr
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu Renata Odžak Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete rodzak@pmfst.hr
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Danijela Ašperger predsjednica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom diva@fkit.hr
Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Tonka Mohr voditelj osalih ustrojstvenih jedinica u uredu za kvalitetu Odjela za fiziku tmohr@fizika.unios.hr
Medicinski fakultet u Rijeci Renata Gržić Predsjednica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete renata.grzic@medri.uniri.hr
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci Željka Maglica docent zeljka.maglica@biotech.uniri.hr
Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Gordana Vilović predsjednica Fakultetskog odbora za osiguranje kvalitete gordana.vilovic@zg.t-com.hr
Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti ‘Baltazar Adam Krčelić’ Zaprešić Dragutin Funda Prodekan za nastavu dragutin.funda@vspu.hr
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Alenka Delić prodekan za nastavu alenka.delic@arhitekt.hr
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Ljubomir Antekolović prodekan za osiguranje i unapređenje kvalitete ljubomir.antekolovic@kif.hr
Odjel za germanistiku Sveučilišta u Zadru doc. dr. sc. Mirjana Pehar Predsjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Odjela za germanistiku npehar@unizd.hr
Pomorski Odjel Sveučilišta u Zadru Stewart Schultz Profesor sschultz@unizd.hr
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Ana-Marija Vrtodušić Hrgović Voditeljica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete, pomoćnica dekanice za kvalitetu anamariv@fthm.hr
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet Sandra Fabijanić Gagro Predsjednica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete sandra.fabijanic.gagro@pravri.hr
Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti Željka Zavišić Predsjednica povjerenstva za osiguranje kvalitete zeljka.zavisic@vpsz.hr
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu Branimir Lela Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete FESBa blela@fesb.hr
Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet Ana Perić Hadžić Predsjednica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Pomorskog fakulteta ana@pfri.hr
RIT Croatia Jelena Zvono Voditelj ljudskih potencijala jelena.zvono@croatia.rit.edu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Mirjana Kujundžić Tiljak predsjednica Povjerenstva za promicanje kvalitete Medicinskog fakulteta mkujundz@snz.hr
Odjel za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru Milenko Lončar pročelnik Odjela, član Povjerenstva za osiguravanje kvalitete mloncar@unizd.hr
Visoka poslovna škola Libertas Davor Žmegač Dekan dzmegac@libertas.hr
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Kristina Riman predsjednica Odbora za kvalitetu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti kriman@unipu.hr
Međusveučilišni studij Mediteranska poljoprivreda Gvozden Dumičić Koordinator studija gdumicic@krs.hr
Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru Ana Slišković predsjednica odjelnog Povjerenstva za kvalitetu aslavic@unizd.hr
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Tihana Sudarić Predsjednica Povjerenstva za osiguranje kvalitete tihana.sudaric@fazos.hr
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek Ivana Lauš Voditelj odjeljka za unaprjeđivanje kvalitete na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek ivana.laus@ptfos.hr
Hrvatsko katoličko sveučilište Ines Sabotič prorektorica za nastavu, predsjednica Odbora za osiguranje kvalitete ines.sabotic@unicath.hr
Fakultet ekonomije i turizma ‘Dr. Mijo Mirković’ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli prof. dr. sc. Robert Zenzerović dekan rzenzo@unipu.hr
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu Larisa Aranza Prodekanica za razvoj i izgradnju, voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete lara.aranza2@gmail.com
Odjel za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru Miranda Levanat-Peričić Predsjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete na Odjelu za kroatistiku i slavistiku miranda.levanat@zd.t-com.hr
Visoka škola za informacijske tehnologije, Zagreb Milan Davidović Predstavnik za kvalitetu milan.davidovic@vsite.hr
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu Sonja Koren Član Odbora za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija sonja.koren@ozs.unist.hr
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu Jadranka Garmaz Predsjednik Odbora za unaprijeđenje kvalitete jgarmaz@kbf-st.hr
Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučlišta u Zadru Josip Faričić Prorektor za organizaciju, ljudske resurse, izdavaštvo i kvalitetu jfaricic@unizd.hr
Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Tomislav Fratrović Predsjednik Povjerenstva za upravljanje kvalitetom (doc. dr. sc., voditelj Katedre za primijenjenu matematiku i statistiku) tfratrovic@fpz.hr
Odjel za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Doc. dr. sc. Ivica Šola Predsjednik Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete Odjela za kulturologiju ivica.sola@kulturologija.unios.hr
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Domagoj Burazin voditelj dburazin@ffos.hr
Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru Ante Šiljeg Predsjednik povjerenstva za kvalitetu Odjela za geografiju asiljeg@unizd.hr
Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu Mirko Bilić Prodekan za poslovanje mirbilic@vsikmp.hr
Odjel za pedagogiju Sveučilišta u Zadru Stipe Živaljić Voditelj ureda stzivalji@unizd.hr
Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Jelena Rožić Voditeljica Ureda za upravljanje kvalitetom jelena.rozic@pbf.unizg.hr
Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu Josip Papak Voditelj Ureda za osiguravanje kvalitete kvaliteta@hrstud.hr
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Tomislav Baković izvanredni profesor tbakovic@efzg.hr
Sveučilišni odjel za studije mora Sveučilišta u Splitu Maja Krželj Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete maja.krzelj@unist.hr
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Šanel Gaberšček Despić Voditeljica Ureda za strateško planiranje i osiguravanje kvalitete sagaber@unipu.hr
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Višnja Rajić Predsjednica povjerenstva za upravljanje kvalitetom visnja.rajic@ufzg.hr
Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru Tomislav Fabijanić Predsjednik povjerenstva za kvalitetu Odjela za arheologiju tfabijan@unizd.hr
Skip to content