O mreži

O mreži

Hrvatska mreža jedinica za osiguravanje kvalitete kratica (CroQAnet) nacionalna je mreža jedinica za osiguravanje kvalitete svih visokih učilišta u RH.
Svrha ustroja jedinstvene mreže u RH je mogućiti svim dionicima u visokom obrazovanju razmjenu iskustva u osiguravanju kvalitete, primjeni dobre prakse, stručnog usavršavanja, razvoju kulture kvalitete, što bi služilo kao katalizator promjena u visokom obrazovanju. Mreža obuhvaća sljedeće aktivnosti VU.

  1. Prikupljanje, kreiranje i prosljeđivanje informacija o iskustvima, dobroj praksi i trendovima u području osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju na nacionalnoj i na međunarodnoj razini
  2. Razvijanje te poticanje primjene nacionalnih i međunarodno prihvaćenih standarda osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju
  3. Iskazivanje kolektivnog shvaćanje važnosti osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju aktivnim sudjelovanjem u mreži
  4. Promoviranje dobre prakse poboljšavanja kvalitete visokog obrazovanja
  5. Pružanje potpore članicama u ustrojavanju i unapređenju sustava osiguravanja kvalitete
  6. Poboljšanje mobilnosti studenata ujednačavanjem dodjele ECTS-a na istovrsnim studijskim programima (na visokim učilištima po znanstvenim područjima).


Razmjena informacija o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju provodi se organiziranjem:

  • Seminara, radionica i konferencija
  • Tiskovinama (bilteni), objavljivanjem dokumenata vezanih uz osiguravanje kvalitete
  • Bazama podataka o jedinicama za osiguravanje kvalitete s relevantnim dokumentima o rezultatima rada
Skip to content