Izjava o pristupačnosti

CroQAnet nastoji učiniti svoju internetsku stranicu (https://croqanet.azvo.hr) pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (Narodne novine 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice CroQAneta koje se nalaze na adresi https://croqanet.azvo.hr.

Stupanj usklađenosti

Internetske stranice domene https://croqanet.azvo.hr djelomično su u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je u pogledu općih zahtjeva za osiguranje pristupačnosti zbog sljedećih razloga:

  1. Nije omogućena tekstualna alternativa netekstualnom sadržaju poput slika ili videomaterijala.
  2. Slike nemaju pridružen prikladni opis.
  3. Sadržaj pojedinih poveznica nije jasno opisan.
  4. Pojedine datoteke nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana.
  5. Dio teksta je istaknut podcrtavanjem, na isti način kao i poveznice.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena [datum], prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene CroQAneta.

CroQAnet će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite u vezi s pristupačnosti internetske stranice https://croqanet.azvo.hr korisnici mogu uputiti:

  • elektroničkom poštom: help-desk@azvo.hr
  • telefonom: +385 1 6274 863
  • poštom: Donje Svetice 38/V, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • CroQAnet je dužna na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona na broj +385 1 4609 041, poštom (Jurišićeva 19, 10000 Zagreb, Hrvatska) ili putem elektroničke pošte: ppi@pristupinfo.hr.

Skip to content