CroQAnet

Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u RH

Platforma za razmjenu iskustava i dobre prakse, edukaciju i usavršavanje kompetencija svih osoba izravno uključenih u unapređivanje kvalitete i razvoj kulture kvalitete na hrvatskim visokim učilištima.

Seminari

Iskustva, dobra praksa i trendovi u području osiguravanja kvalitete ...

Standardi

Poticanje primjene nacionalnih i međunarodno prihvaćenih standarda ...

Ustroj

Potpora članicama pri ustrojavanju i unapređenju sustava osiguravanja kvalitete ...

Mobilnost

Poboljšanje mobilnosti studenata ujednačavanjem dodjele ECTS-a na istovrsnim programima ...

Članice mreže

Razmjena iskustava i dobre prakse

Jedinstvena platforma namijenjena svim dionicima u visokom obrazovanju za razmjenu iskustva u osiguravanju kvalitete, primjenu dobre prakse, stručno usavršavanje, razvoj kulture kvalitete...
161
Članica mreže
jedinica sustava osiguravanja kvalitete.
250+
Članova tijela
odgovornog za sustav osiguravanja kvalitete na razini visokog učilišta.